Zastupitelstvo obce

Pro volební období 2022 – 2026 byli zvoleni tito zastupitelé obce:

  • Ing. Petr Habán
  • Vít Habán
  • Ing. Lukáš Chylík
  • Ladislav Matoušek
  • Pavel Šimek
  • Hana Štursová
  • Zdeněk Zeman