Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje