VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci