Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření SVK Žďársko